OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU

ĐURINA ULICA 27,43532 ĐULOVAC

 

Klasa:112-01/11-03/03

Urbroj:2111/05-31-11-1

Đulovac, 16.kolovoza  2011.

 

 

 

Osnovna škola u Đulovcu,  Đurina ulica 27, 43532 Đulovac objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA  RADNA MJESTA

 

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis,  domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju i da se ne vodi kazneni postupak,  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme.

Natječaj traje od 17.8.2011 do 25.8.2011. godine.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu škole.Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni .

 

 

RAVNATELJICA

 

                                                                                                                                                                                                                                                       ZLATICA KOVAČIĆ,prof.